Email 1GovUC

Email baru untuk anggota dalam Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia. Mohon pemilik akaun emel untuk menguji cuba akses ke 1GovUC menerusi OWA (Outlook Web Access).